LOGO-PDC

LA NOSTRA HISTÒRIA. LA NOSTRA PASSIÓ.

Pla de Canvi sorgeix de l'ímpetu per transformar les nostres realitats més properes des del rigor científic. Després d'anys acompanyant des de la universitat en la recerca, en la publicació científica i en la docència, farem el pas per aterrar aquest coneixement en els nostres territoris i organitzacions més properes.

No pretenem canviar el món, sinó potenciar el capital humà i millorar el nostre entorn més pròxim sobre el qual tenim capacitat d'actuar.

De les paraules, als fets.

VALORS I ÈTICA SÓN LA NOSTRA GUIA

Els nostres dissenys i accions s'alineen amb els codis deontològics de les nostres disciplines.

El camí propi que prenem a Pla de Canvi ens permet aplicar una política empresarial basada en la no maleficència.

Les comunitats i organitzacions són les persones que les componen, i a elles ens devem.

Andrés LorenzoEquip assessor i col·laboradors
Treballadors socials, juristes, politòlegs, antropòlegs, experts en gènere...

© 2023 PLAN DE CAMBIO - SERVEIS DE RECERCA I CONSULTORIA SOCIAL.