LOGO-PDC
Andrés Lorenzo Aparicio
El mapa de calor espacial com a eina per la presa de decisions.
By Andrés Lorenzo Aparicio | |
Aquestes eines recopilen, organitzen i presenten la informació rellevant de manera que facilita la presa de decisió.
Transforma la teva organització d’un model assistencial a un model de canvi social.
By Andrés Lorenzo Aparicio | |
La missió de les nostres organitzacions es promoure un canvi social que tingui impacte en la vida de la població a la que atenem.
Cas d’èxit: dispositiu derivat de Pla Local
By Andrés Lorenzo Aparicio | |
Aquest cas sorgeix a partir de la necessitat de construir un servei d’atenció especialitzada a un territori, partint del desconeixement previ de la xarxa de recursos formals i informals que ja existeixen. La recerca realitzada aporta informació vinculada a la necessitat i justificació de la inversió en la creació d’aquest servei, les seves característiques i els programes a desenvolupar, a la vegada que es redueixen costos doncs s’evita la duplicitat d’intervencions i s’orienta cap a la maximització de resultats en aquells objectius de més impacte. Al finalitzar, es va assolir un nou escenari de col·laboració i coordinació entre entitats alineades amb la consecució d’uns objectius comuns, reduint la fragmentació prèvia existent.
Cas d’èxit: creació i expansió d’una revista especialitzada.
By Andrés Lorenzo Aparicio | |
Aquest és un exemple de l’adaptació de mesures d’èxit contrastat a les peculiaritats d’una revista especialitzada en un nínxol molt concret, perquè cada entitat i cada projecte té la seva pròpia naturalesa i context.
La renúncia silenciosa és aquí. I ara què fem?
By Andrés Lorenzo Aparicio | |
El fenomen de la gran renúncia i de la renúncia
Els recursos són finits. La gestió, no.
By Andrés Lorenzo Aparicio | |
"Més fusta!", crida Groucho Marx per tal d'alimentar la locomotora
Vull crear un projecte d’intervenció social. Per on començo?
By Andrés Lorenzo Aparicio | |
Després d' un llarg temps exercint funcions d'atenció directa a
Els objectius de l’ocell dodo.
By Andrés Lorenzo Aparicio | |
L'ocell Dodo és un ocell no volador, extint, que protagonitza